ورود به سایت

آگهی دعوت به مجمع عمومی

 

مجمع عمومی

 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید تا درجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده جامعه مهندسان معماری داخلی ایران که در روز دوشنبه 95/7/26 راس ساعت 15:30 در تالار شهید آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می گردد حضور به هم رسانند.


دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره 2-پیشنهاد اصلاح اساسنامه  3-انتخاب بازرسان