ورود به سایت

شرایط عضویت در جامعه

 

هر فرد متخصص در رشته معماري داخلي كه داراي شرايط زير باشد مي تواند با تصويب هيأت مديره به عضويت «جامعه» درآيد.

1- اعضاء اصلی كه داراي حق رأي بوده و مكلف به پرداخت حق عضويت مي باشند.

  •  داشتن مدرك حداقل كارشناسي (ليسانس) در رشته معماري داخلي از يکی از دانشگاه های مورد تأييد وزارت علوم .             

  • پذيرفتن مفاد اساسنامه .             

  • عدم محروميت از حقوق اجتماعي .             

  • نداشتن سوء حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي .             

  • پرداخت حق عضويت .             

 

 

2- اعضاء وابسته که دارای مدرک تحصیلی مرتبط با رشته معماری داخلی بوده توسط هیات مدیره انتخاب مي شوند.

  • داشتن مدرك مرتبط با معماري داخلي از يکی از دانشگاه ها وموسسات مورد تأييد وزارت علوم و جامعه .             

  • پذيرفتن مفاد اساسنامه .             

  • عدم محروميت از حقوق اجتماعي .             

  • نداشتن سوء حسن شهرت حرفه اي و اجتماعي .             

  • پرداخت حق عضويت .             

 

 - - -

 

برای حصول اطمینان از اینکه شرایط عضویت را دارید، می توانید پیش از تکمیل فرم، با مسئول کمیته عضویت جامعه (سرکار خانم مهندس لعلی)

از طریق لینک زیر هماهنگ بفرمایید.

http://telegram.me/Ghazaal_lali 

- - -