اجرایی

اعضای واحد

 

دبیر اجرایی (همایش ها، نمایشگاه ها و ...):

مهندس سینا بدر

          کارشناسی معماری داخلی، دانشگاه سوره

          کارشناسی ارشد معماری‏ داخلی دانشگاه سوره تهران

          مدرس دانشگاه سوره

          دبیر انجمن علمی دانشگاه سوره

          عضو جامعه مهندسان معماری داخلی ایران و عضو علی البدل هیات مدیره

 

 

 

 

 

 

اشتراک در خبرنامه