مدیر عامل

 

 

 

سنگینی بار تعهد و اخلاق حرفه‌ای معمار داخلی در تعریف کیفیت و سبک زندگی خانواده های ایرانی، موجب شده است که اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تعریف این حرفه و تخصص در نظام ساخت و ساز کشور  و لزوم تبیین جایگاه فارغ التحصیلان آن در جامعه حرفه ای احساس شود.

بر همگان پرواضح است که ایجاد بازدهی بیشتر از حداقل امکانات می تواند مطلوب هر خانواده ای به عنوان کوچکترین واحد نظام اجتماعی تا هر سازمان و بهره بردار از بنایی باشد تا بتواند با فراهم آوردن شرایط مطلوب برای اعضای خود، انتظار تربیت افرادی باخرد، صلح طلب و مدبر برای ورود به جامعه و ساختن ایرانی آباد، آزاد و با عزت داشت. معماری داخلی دردنیای امروز مدعی آنست که با فراهم آوردن شرایطی در طراحی محیط، می تواند بستر مطلوبی برای زندگی بهتر  همراه با شکوفایی استعدادهای فطری و جوهره فکری آدمی فراهم سازد که متاسفانه  این توانایی ها  بسیار بر اهالی جامعه مهندسی کشور ناشناخته است.

پس راه‌های ناپیموده‌ی بسیاری داریم .اما معتقدیم که با صبر، همت و حضور تمامی اعضای پیشکسوت و فارغ التحصیلان جدید، مسیرهای جدید پیموده خواهد شد  و افق های نو دست یافتنی.

 

 

 

 

اکبر دبستانی                 

مدیرعامل جامعه مهندسان معماری داخلی ایران 

اشتراک در خبرنامه